DINK Kinderfysio

Hoe wij werken

hoe wij werken

Kinderfysiotherapie is onderdeel van een totaalplaatje, waarbij jullie als ouders of verzorgers de belangrijkste personen zijn in het leven van je kind. Jullie onderlinge relatie is daarom voor je kind de belangrijkste relatie. Wij ondersteunen je bij het verhelpen van (fysieke) problemen die je kind ervaart, bij het versterken van jullie onderlinge relatie en we sluiten aan bij hetgeen je kind op dit moment van jou nodig heeft. Wij observeren, onderzoeken, behandelen en geven aanbevelingen, zodat je kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Goede communicatie met andere betrokkenen is essentieel om het kind een stap verder te brengen. Daarbij zoeken wij ook de samenwerking op met bijvoorbeeld logopedisten, ergotherapeuten en psychologen.

Het behandelplan

Bij een eerste kennismaking kijken we naar het gedrag en het beweegpatroon van je kind. We stellen vragen, observeren en onderzoeken om vast te stellen wat er aan de hand is. Vervolgens bespreken we de bevindingen met ouders. Soms is een eenmalig advies al voldoende, soms is een behandeling nodig. Het behandelplan stellen we op in overleg met ouders en zo nodig met andere vakdisciplines of leerkrachten. Samen formuleren we functionele doelen, gericht op het niveau van je kind. Vervolgens koppelen we daar een passende therapievorm aan.

Behandelingen aan huis en in de praktijk

Kinderen van 0 tot 2 jaar behandelen wij thuis, in de eigen vertrouwde omgeving. We hebben dan bovendien alle (verzorgings)spullen voorhanden om onze adviezen toe te passen in de thuissituatie. Oudere kinderen kunnen terecht in onze praktijk, maar kunnen we zo nodig ook thuis of op school behandelen.

Spoedbehandelingen en wachtlijsten

Als de verwijzer aangeeft dat er spoed achter de behandeling zit, kun je binnen 24 uur bij ons terecht. We hebben geen wachtlijst.

 

Vragen over onze behandelwijze? Neem gerust contact op.