DINK Kinderfysio

Jouw kind een grote kanjer met de Mini Kanjerclub!

mini kanjerclub

Als je peuter moeite heeft met bewegen, het onzeker of prikkelgevoelig is of het lastig vindt zich (verbaal) staande te houden tussen andere peuters, dan kan het helpen om je kind mee te laten doen met de Mini Kanjerclub. Aan het eind van de groepslessen durft je kind beter te bewegen, zijn de communicatieve vaardigheden verbeterd en heeft het meer zelfvertrouwen

wat is de mini kanjerclub?

De Mini Kanjerclub is een peutergroepje van tien lessen voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar, die we helpen bij hun motorische, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op speelse wijze doen we samen met de logopedist en kinderfysiotherapeut oefeningen met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van je kind. Door vroeg en preventief aan de slag te gaan met een van bovenstaande ontwikkelgebieden, kunnen we achterstanden op de basisschool proberen te voorkomen. We merken dat deze kanjerclub echt resultaat heeft en dat lezen we ook terug in diverse onderzoeken!

Hoe werkt de Mini Kanjerclub?

Na een eerste observatie gaan we tijdens de Mini Kanjerclub met je kind werken aan oplossing voor:

  • Angstig in bewegingssituaties, bijvoorbeeld voor de bal, hoogte, rollen of voor andere kinderen.
  • Houterig, onhandig en gespannen bewegen.
  • Vertraagde motorische ontwikkeling, zoals later kruipen en lopen dan leeftijdsgenootjes.
  • Problemen in het looppatroon, veelvuldig vallen of struikelen.
  • Weinig tot geen communicatie met andere kinderen of volwassenen.
  • Het moeilijk verstaanbaar zijn voor vreemden.
  • Weinig initiatief tot handelen; je moet je kind regelmatig helpen of aansporen.
  • Verlegenheid of spreekt niet in bijzijn van anderen en maakt bijvoorbeeld niet of nauwelijks oogcontact.
  • Gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving en daardoor mogelijk ook moeite om in een groep te functioneren.

 

De Mini Kanjerclub bestaat uit maximaal zes kinderen. Na de tien lessen evalueren we met jou als ouder of verzorger de vorderingen van je kind. De behandeling is volgens de huidige regeling verzekerd in het basispakket.

Wie begeleidt je kind?

Gonnie van Langen, kinderfysiotherapeut: 06 – 53 871 607

Kyra Beernink, BEO logopedie: 06-24530273

 

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.