DINK Kinderfysio

OKI-B

oki-b

Als het opvoeden van je kind niet gaat zoals je voor ogen hebt, dan is dat ook van invloed op de relatie met je kind en de gevoelens die je hebt over je kind. Je bent misschien vaker boos op je kind, gespannen of verdrietig over hoe je kind zich gedraagt. Dat kan zich ook gaan vertalen naar slaap- of eetproblemen. Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind. Hoe dan ook, het kan heel goed zijn dat je onzeker bent geworden over het opvoeden van je kind. OKI-B kan dan een oplossing zijn.

wat is OKI-B?

OKI-B staat voor Ouder Kind Interactie Bewegingsspel en is gebaseerd op de Sherborne Developmental Movement. Het is een behandelprogramma voor ouders en opvoeders en baby’s en kinderen tot ongeveer 8 jaar. Het helpt:

  • jou en je kind meer plezier met elkaar te hebben;
  • je kind beter te leren luisteren;
  • je kind meer zelfvertrouwen én een positiever zelfbeeld te geven;
  • jou om de problemen van je kind beter te begrijpen;
  • je manier van opvoeden daarop zo goed mogelijk te laten aansluiten.

 

De kracht van OKI-B is dat de behandeling spelenderwijs plaatsvindt. Het kind heeft het gevoel dat het komt spelen en daarbij wordt geholpen door jou.

Hoe werkt OKI-B?

Het OKI-B behandelprogramma bestaat uit gemiddeld 10-12 afspraken met een vaste opbouw van 4 tot 6 spelvormen. De behandeling bestaat uit drie fasen:

  1. Observatie fase: Jij en je kind wennen aan de speelzaal, aan ons en de wijze waarop we werken met het bewegingsspel. We observeren je kind en maken een video-opname. We bespreken wat je goed vindt gaan bij je kind en wat je zelf moeilijk vindt. Samen maken we afspraken over de doelen voor de volgende fase.
  2. Uitvoerende fase: In deze fase besteden we spelenderwijs aandacht aan de hindernissen die je ervaart in de omgang met en de ontwikkeling van je kind. Halverwege deze fase maken we opnieuw een video-opname.
  3. Afrondende fase: Jij en je kind krijgen in deze fase de ruimte om de behandeling af te ronden en afscheid te nemen van ons, want we hebben intensief contact met jou en je kind gehad. We maken een laatste video-opname die we met jou bespreken tijdens de eindevaluatie.

Wie begeleidt je kind?

Gonnie van Langen, kinderfysiotherapeut: 06 – 53 871 607

Hellen Kotte, kinderfysiotherapeut: 06-54798191

Annemarie Hofhuis, psycholoog Praktijk De Moerbei

 

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.