DINK Kinderfysio

Samen sterker met Samen Sterk

samen sterk

Als je kind moeite heeft met verliezen, weinig zelfvertrouwen heeft en het bijvoorbeeld lastig vindt om met andere kinderen te spelen, dan is dat als ouder niet prettig om te zien. Vaak is er wel wat aan te doen. Bijvoorbeeld door het kind meer zelfvertrouwen te geven en het handvatten te bieden om zich te staande te houden tussen andere kinderen. Tijdens de spelgroep Samen Sterk wordt je kind elke week een beetje sterker.

wat is samen sterk?

Samen Sterk is een spelgroep voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die wij helpen om zich makkelijker te bewegen. Vooral als je kind niet zo makkelijk speelt met andere kinderen (op school of thuis), moeite heeft met de gymlessen of het spelen op het speelplein, kan Samen Sterk een goede oplossing zijn. Ook als je kind zeer gevoelig is of weinig zelfvertrouwen heeft, is het van harte welkom.

Hoe werkt Samen Sterk?

Na een intakegesprek stellen we samen met jou als ouder of verzorger doelen op. Als je kind problemen ervaart op school, dan kunnen we ook samenwerken met een leerkracht van de betreffende basisschool. Tijdens de trainingen van Samen Sterk gaan we met je kind werken aan:

  • Leren concentreren en luisteren.
  • Verbeteren van zelfinzicht.
  • Leren samenwerken en samen spelen.
  • Omgaan met winnen en verliezen.
  • Plezier beleven aan bewegen.
  • Leren uiten, durven, doen en doorzetten.
  • Vriendjes maken.
  • Leren op tijd te stoppen.
  • Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld krijgen.
  • Niet zo snel boos worden.

 

Dat doen we in groepen van maximaal 8 kinderen. In totaal duurt de cursus 8 weken, waarbij je kind elke week spelenderwijs een ander thema krijgt aangeboden. Na afloop van de trainingen maken we een verslag, waarin we onze bevindingen beschrijven en waarin we adviezen meegeven voor je kind. Het verslag bespreken we ook tijdens een evaluatiegesprek met jou en je kind.

Praktische en financiële informatie

Samen Sterk start bij voldoende aanmeldingen 3 keer per jaar. De kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering. De kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed, de kosten voor de psychomotore therapeut zijn afhankelijk van de aanvullende verzekering. Voor vragen hierover en over individuele Psycho Motore Therapie (PMT), kun je contact opnemen met Leonie Oude Hengel of een kijkje nemen op haar site samensterk-pmt.nl

Wie begeleidt je kind?

Hellen Kotte, kinderfysiotherapeut: 06 – 54 798 191, hellen@dinkkinderfysio.nl

Leonie Oude Hengel, psychomotore therapeut: 06 – 26 929 766, leonie@samensterk-pmt.nl

 

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.