DINK Kinderfysio

Wat is kinderfysiotherapie?

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen het vak fysiotherapie. Na de opleiding fysiotherapie specialiseert de kinderfysiotherapeut zich in de bewegingsontwikkeling van kinderen en hun functioneren. Het gaat daarbij om kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Wat wij doen voor je kind?

Spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek

Kinderen leren spelenderwijs bewegen en meestal gaat dat ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer of wijkt het af van wat gebruikelijk is. Een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- of bewegingsapparaat kan hiervan de oorzaak zijn. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Soms moeten ze leren om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Wanneer deze situatie zich bij jouw kind voordoet, dan kan je kind baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Een kinderfysiotherapeut brengt je kind letterlijk in beweging. Door een behandelplan op maat samen te stellen, leert je kind op zijn eigen niveau zelfvertrouwen te krijgen in het eigen lichaam. Want daar begint het vaak mee, de durf om op zichzelf te vertrouwen. Onze kinderfysiotherapeuten kijken naar hoe je kind zich beweegt en gedraagt en gaan vervolgens werken aan een beter bewegend functioneren.

Wat willen we bereiken?

De professionals van DINK Kinderfysio gaan op verschillende manieren aan de slag om beweging in de ontwikkeling van je kind te krijgen. Dat doen we zo:

 • We gaan op positieve wijze aan de slag om je kind beter te laten bewegen.
 • We onderzoeken problemen met het lichaam in relatie tot de motorische ontwikkeling en prikkelverwerking, en zoeken naar een goede oplossing.
 • We geven je hanterings- en positioneringsadviezen die passen bij je kind.
 • Samen zorgen we ervoor dat het zich prettig voelt om aan dagelijkse activiteiten deel te kunnen nemen.
 • We bekijken en benoemen de lichaamstaal van je kind en zoeken met jullie als ouders naar de juiste benadering voor je kind.
 • We verbeteren de interactie tussen kinderen via bewegen.
 • We verbeteren de interactie tussen ouder en kind via bewegen.
voor wie?

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut. We maken daarbij onderscheid in verschillende leeftijdscategorieën: van prematuur tot kleuter en van kleuter tot puber. Op basis van leeftijd en ontwikkelingsstadia bieden we daarnaast diverse programma’s aan, waaraan je kind kan meedoen. Soms leggen we de focus op motoriek en prikkelverwerking, soms op gedrag of soms een combinatie daarvan.

DINK Kinderfysio biedt de volgende programma’s:

 • OKI-B
 • Mini Kanjerclub
 • Kanjerclub
 • Letterclub
 • Samen Sterk
 • Special Fit

Prematuur tot kleuter

De eerste levensjaren van een kind zijn enorm bepalend voor de rest van zijn leven. Door preventief en vroeg in te grijpen, kunnen we veel problemen al op voorhand oplossen of zelfs voorkomen. Lees meer wat we voor 0 tot 4-jarigen kunnen doen.

Lees verder

Kleuter tot puber

Als je kind moeite heeft zich staande te houden tussen leeftijdsgenoten, dan is kinderfysiotherapie een goede optie. Door beweging maken we je kind sterker, mentaal en fysiek. Lees meer wat we voor 4 tot 18-jarigen kunnen doen.

Lees verder

Prijzen en betalingsvoorwaarde

De prijs van de behandeling die je kind krijgt, hangt af van de soort behandeling. De prijslijst voor de verschillende vormen van behandeling en de betalingsvoorwaarden hangen in onze wachtruimte. Vraag er gerust naar.

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie is volgens de huidige regeling verzekerd in het basispakket. Je hebt recht op 18 behandelingen voor elk kind tot 18 jaar. Mogelijk kom je in aanmerking voor aanvullende vergoedingen, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Daarnaast is het mogelijk om een langere behandelperiode vergoed te krijgen bij verwijzing van specialist. Wij hebben contracten met vrijwel iedere verzekeraar. Heb je vragen over vergoedingen? Vraag ons gerust!

Elk kind verdient het om in beweging te zijn.

Plezier in bewegen zorgt voor een zelfbewust kind. En een zelfbewust kind heeft meer plezier in het leven!